.

เกี่ยวกับเรา

นำเสนอความสุขของการเดินทางท่องเที่ยวสู่ 4 จังหวัดอันเป็นที่ตั้งพระมหาธาตุ ศูนย์รวมศรัทธาแดนใต้ ชื่นชมทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ สัมผัสวิถีชีวิตตามแหล่งชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

พระธาตุ

 • พระบรมธาตุสวี
  วัดพระบรมธาตุสวี
  จังหวัดชุมพร
 • พระบรมธาตุไชยา
  วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พระมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว
  วัดเขียนบางแก้ว
  จังหวัดพัทลุง
 • สินค้าท่องเที่ยว

  วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

  สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื

  อ่านเพิ่มเติม
 • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

  นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื

  อ่านเพิ่มเติม
 • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

  “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว

  อ่านเพิ่มเติม
 • เส้นทางแนะนำ