.

เส้นทางแนะนำ

รูทการเดินทางผ่านถนนเพชรเกษมลงสู่ภาคใต้ของประเทศไทยบุกไปยัง ๔ จังหวัด ๔ ดินแดนแห่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์แดนใต้ ที่จะไปพาคุณท่องเที่ยวในสถานที่สุดพิเศษทั่วจังหวัดอย่างครบอรรถรส ตั้งแต่เช้าจรดเย็น รับประกันความประทับใจ ได้ทั้งอิ่มบุญ อิ่มใจในวันเดียว
 • เส้นทางแนะนำ ชุมพร
 • เส้นทางแนะนำ สุราษฎร์ธานี
 • เส้นทางแนะนำ นครศรีธรรมราช
 • เส้นทางแนะนำ พัทลุง
 • เส้นทางแนะนำ สุราษฎร์ธานี

  เขื่อนเชี่ยวหลาน (รัชชประภา)

  `เขาสก หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชชประภา) จังหวัดสุราฎร์ธานี ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก ลักษณะเป็นภูเขาหินปูน ยอดแหลม แนวหน้าผาสูงชัน กลางสายน้ำของเขื่อนเชียวหลานบรรยากาศสวยงาม จนได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย ภาพภูเขารายล้อมเขื่อน นอนแพ พายเรือคายัค และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งภาพไอหมอกกระทบกับแสงแดดลอยเหนือน้ำในยามเช้า เป็นทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดใจ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาที่นี่อย่างไม่ขาดสาย เขื่อนเชี่ยวหลานสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในแต่ละฤดูก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป`

  สวนโมกขพลาราม

  สวนโมกขพลาราม อยู่บริเวณเขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 เดิมชื่อวัดธารน้ำไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบ และศึกษาธรรม มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย รอบบริเวณร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา และมีการสอนฝึกสมาธิแก่ชาวต่างประเทศ ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน และสำหรับคนไทย ทุกวันที่ 20-27 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.

  พระบรมธาตุไชยา

  วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยาจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมา นานนับแต่โบราณกาล ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญแก่วัดประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญ ของชาติและยกฐานะวัดเป็นพระอารามหลวงและเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ เจดีย์พระบรมธาตุไชยาเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยองค์เดียวที่ยังอยู่ในสภาพ ที่ดีที่สุด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 ไม่ปรากฎประวัติการสร้างและผู้สร้าง เข้าใจว่าสร้างในขณะที่เมือง ไชยา สมัยศรีวิชัยกำลังเจริญรุ่งเรืองสูงสุด เจดีย์พระบรมธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัด และเป็นสัญลักษณ์ในธงประจำกอง และผ้าพันคอลูกเสือด้วย ซึ่งถือกันว่าถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากไม่ได้ไปนมัสการพระบรมธาตุไชยาแล้ว ก็เหมือนกับยังไปไม่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ปากน้ำตาปี

  `ปากน้ำตาปี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 7 กิโลเมตร ตามเส้นทาง สุราษฎร์ธานี - ปากน้ำ การเดินทางจากตัวเมืองมีคิวรถตุ๊กตุ๊ก อยู่เยื้องกับห้างจุฬาสรรพสินค้า ถนนบ้านดอน ปากน้ำตาปี มีร้านจำหน่ายของทะเล ร้านอาหารทะเลอยู่หลายร้าน สามารถรับประทานพร้อมชมทิวทัศน์บรรยากาศธรรมชาติของทะเลอ่าวบ้านดอนได้ด้วย คลองร้อยสาย ในบางแม่น้ำตาปี ในบางต่างๆ ของลำน้ำตาปี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ วิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน เช่น การทำสวนเกษตร การทำประมงพื้นบ้าน ล่องเรือ ชมหิ่งห้อย ชมป่าชายเลน ชมบ้านโบราณ ชมการสาธิตการทำหัตถกรรมกะลามะพร้าว ผักตบชวา เขียนผ้าบาติก นมัสการหลวงพ่อข้าวสุก ณ วัดบางใบไม้ นอกจากนี้ ยังมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน สำหรับการเดินทางล่องเรือชมคลองร้อยสาย`

  บ้านพุมเรียง

  `บ้านพุมเรียง ตั้งอยู่ใกล้ปากคลองพุมเรียง ซึ่งน้ำจะไหลลงสู่ทะเลที่ปากคลองแหลมโพธิ์ เชื่อกันว่าเป็นชุมชนเก่าแต่โบราณ ศตวรรษที่ 12-18 เป็นท่าเรือติดต่อค้าขายชายฝั่งทะเลกับชาวจีน อินโดนิเซีย อินเดีย ลังกา เป็นชุมชนเก่าแก่และเติบโตมาแต่ครั้งอดีตกาล ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านพุมเรียงนับถือศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมการแต่งกายจึงเป็นแบบชาวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นชุมชนพุทธ มุสลิม ก็มีความสามารถในการถักทอจากเส้นใยเป็นเครื่องนุ่งห่ม ตามรูปแบบและศิลปะของแต่ละชุมชน สีสันก็นิยมแตกต่างกันไปตามความชอบ ตลอดจนถึงการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย และการกินอาหารหวานคาว บ้านพุมเรียงมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมทอยกดิ้น ที่ขึ้นชื่อมากคือผ้าทอยกดิ้นเงิน และผ้าทอยกดิ้นทอง ลวดลายที่ขึ้นชื่อ อาทิ ลายราชวัตร ลายดอกโคม ลายดอกพิกุล ลายนพเก้า ลายยกเบ็ด ฯลฯ เป็นภูมิปัญญาของแต่ละคน มีการรวมกลุ่มผู้ผลิต และมีกลุ่มผู้จำหน่ายกระจายสินค้า หลังบ้านเป็นโรงงานทอ หน้าบ้านเป็นร้านจำหน่าย`