.

เที่ยวชุมชน ชมวิถีบ้านพุมเรียง (สุราษฎร์ธานี)

หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์ อยู่ที่ตำบลพุมเรียง ห่างจากตัวอำเภอไชยา 7 กิโลเมตร นับเป็นแหล่งอารยธรรมและวิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์ คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม มีอาชีพทอผ้าไหม “ผ้าไหมพุมเรียง” เป็นผ้าทอยกดิ้นเงิน หรือดิ้นทอง ลวดลายสวยงาม ในชุมชนยังมีการจัดการเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม เช่น ฝึกเยาวชนเรียนรู้เรื่องมวยไชยา ซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันมีการสืบทอดจนโด่งดัง น้อยคนนักที่ไม่รู้จักมวยไชยา ส่วนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ป่าชายเลน ก็ทำกันเรื่อยมา มีการปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายหาด จัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนต่างๆ จนเกิดการเดินทางมาเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้หากขับรถไปตามเส้นทางพุมเรียง-ชายทะเล เลยจากหมู่บ้านไป 2 กิโลเมตร จะถึงแหลมโพธิ์ ชายทะเลที่น่าเที่ยวแห่งหนึ่งของตำบลพุมเรียง เป็นแหล่งอาหารจากเมนู “หอยขาว” ซึ่งมีอยู่ที่แหลมโพธิ์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมายังชุมชนแห่งนี้จะได้พบกับการต้อนรับจากชาวพุ่มเรียงด้วยมิตรไมตรี และหลงเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์จนต้องอยากกลับมาเยือนอีกครั้งอย่างแน่นอน

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...