.

พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้ว ท่าศาลา (นครศรีธรรมราช)

พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้ว สมบัติใต้สมุทรสุดล้ำค่าในมือหญิงไทย สมบัติใต้สมุทรสุดล้ำค่ามหาศาลจากเรืออับปางในอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และช่องแคบมะละกา ในเส้นทางเดินเรือโบราณ ที่มีมากที่สุด มากกว่าพิพิธภัณฑ์ของรัฐหลายแห่ง

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...