.

ยกยอยักษ์ ปากประ (พัทลุง)

``ยอ` เครื่องมือจับปลาที่มีรูปร่างเหมือนกระชอนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ปลายผูกติดกับไม้ไผ่ หรือไม้รวก และยึดรวมไว้ตรงกลางกับที่ยึดแขนยอ ซึ่งทำจากกระบอกไม้ไผ่ โดยมีไม้คานยกหรือไม้คันชั่งผูกโยงติดกับที่ยึดแขนยอ ยกยอ เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในละแวกคลองปากประ โดยจะยกยอในช่วงเช้า ตั้งแต่ประมาณ 6:00 น. หากมีปลา ก็จะยกยอไปเรื่อยๆ จนถึงเย็น แต่หากปลาน้อยก็จะหยุด เพื่อไปทำอย่างอื่น เช่น ปลูกพริก ชาวบ้านในละแวกนี้จะมายกยอเพื่อนำปลาที่ได้ไปขายเป็นรายได้เสริม จุดที่น่าสนใจคือมีชาวบ้านหลายคนมายกยอบริเวณนี้ เนื่องจากเป็นปากแม่น้ำ สามารถออกเรือไปสู่ทะเลได้ และใช้ยอขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถนั่งเรือชมวิวบริเวณนี้ได้ โดยติดต่อได้ที่ป้าเอียด (นางเอียด วิจิตรโสภา) โทร 082-4378590 สามารถโทรจองล่วงหน้าได้ 1-2 วัน ราคาค่าบริการไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในช่วงนั้น`

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...