.

กลุ่มแม่บ้านบาติกผาแดง (ชุมพร)

กลุ่มแม่บ้านบาติกผาแดง จำหน่ายและรับผลิตผ้าบาติก ตั้งอยู่ที่ 12/3 หมู่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 08 1270 1886, 08 6280 3638

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...