.

ผลิตภัณฑ์กะลาและไม้มะพร้าวเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว และไม้มะพร้าวเกาะสุมย เป็นสินค้าโอทอปของท้องถิ่น เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อหาของใช้ ของฝากที่ช่วยสร้างรายได้ และเป็นอีกช่องทางที่ชาวบ้านสามารถขายสินค้าจากฝีมือของตัวเองให้นักท่องเที่ยว

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...