.

ผลิตภัณฑ์กระจูด (พัทลุง)

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ (โรงฟาง) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดที่รู้จักกันแพร่หลายในพื้นที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เนื่องจากได้มีการผลิตกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้มีการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อนำเสนอผลงานในงานแสดงผลงานร่วมกับ ททท.

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • ศาลหลักเมืองชุมพร

    อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญุตาแก่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน และเป็นที่สิงสถิตของเทพผู้คอย...

  • วัดพระธาตุสวี จ.ชุมพร

    วัดพระธาตุสวีตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำสวี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 47 กม ตามทางหลวงหมายเลข 41 ชุมพร- หลังสวน ต...

  • อนุสรณ์สถานพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

    แวะสักการะศาลกรมหลวงชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ที่หาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธ...