.

ศาลพ่อตาหินช้าง (ชุมพร)

ศาลพ่อตาหินช้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลสลุย อยู่ริมเชิงเขา ติดถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 453-454 ถนนเพชรเกษม ศาลพ่อตาหินช้างนี้จำลองมาจากหินช้าง ซึ่งเป็นหินมีรูปลักษณะเหมือนช้าง พ่อตาหินช้างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพเพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาจะบีบแตรรถเพื่อทำความเคารพ หรือแวะทำความเคารพด้วยการจุดประทัด และกราบไหว้ เพื่อขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย บริเวณใกล้กับศาลพ่อตาหินช้างนี้ ยังมีร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อของชาว อำเภอท่าแซะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนาง

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...