.

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีจุดเด่นที่น่าสนใจทั้งในเรื่องของระบบนิเวศป่าชายหาด ป่าชายเลน พื้นที่ชุมน้ำ ที่อุดมด้วยนกนานาชนิด และแนวปะการังที่สมบูรณ์ สวยงามตามเกาะและกองหินต่างๆ นับเป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอ่าวไทย มีถ้ำทะเลขนาดใหญ่ที่น่าสนใจ บางแห่งมีความยาวมากกว่า 15 เมตร และกว้างมากกว่า 10 เมตร ภายในพบฟองน้ำและปะการัง ดอกไม้ทะเลมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปะการังดำ ปะการังอ่อน และถ้วยทะเล สามารถพบฉลามวาฬ บริเวณน้ำลึกด้บ่อยครั้งมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นจุดสำรวจหอยที่น่าสนใจ มีปริมาณปลาและความหลากหลายมาก

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...