.

กล้วยเล็บมือนาง (ศาลพ่อตาหินช้าง) จ.ชุมพร

กล้วยเล็บมือนาง (ศาลพ่อตาหินช้าง) ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศาลพ่อตาหินช้าง มีร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อของชาว อำเภอท่าแซะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนาง

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...