.

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีเนื้อที่ประมาณ 1,760 ไร่ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2503 สภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ น้ำท่วมขัง สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรค้นคว้าวิจัยด้านพืชสวนเศรษฐกิจ ได้แก่ มะพร้าว โกโก้ กาแฟ สับปะรด พืชสมุนไพร เครื่องเทศ จำพวกพริกไทย ดีปลี จันทร์เทศ ฯลฯ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ เป็นที่ทำการ บ้านพัก และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ส่วนบริเวณด้านหลังเป็นพื้นที่ทำการทดลอง

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...