.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางราชการ บนถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 484 ก่อนถึงสี่แยกปฐมพร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัดชุมพร โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ ประวัติเมืองชุมพร ชุมพรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชุมพรและพายุใต้ฝุ่น และธรรมชาติของสถานที่สวยงามของเมืองชุมพร พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในวันพุธ-อาทิตย์ ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 9-16.00 น. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม 30 บาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 077 504105, 077 504246

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...