.

ล่องแพพะโต๊ะ (ชุมพร)

ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกนิด ด้วยการล่องแพ และชมธรรมชาติของเขาเขียวอันอุดมสมบูรณ์ สูดอากาศบริสุทธิ์ให้ชุ่มปอด นี่คือสวรรค์ของการพักผ่อนที่ตำบลพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร นักท่องเที่ยวสามารถล่องแพชมธรรมชาติ สัมผัสสายน้ำอันร่มรื่นของคลองพะโต๊ะ พร้อมกับลิ้มรสเมนูพื้นบ้าน ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวบ้านพะโต๊ะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครอง อำเภอพะโต๊ะ โทร. 0-7753-9040, 0-7753-9240, 08-1979-1448, 08-2326-3688, 08-5472-8300 หรือที่ ททท.สำนักงานชุมพร โทร. 0-7750- 1831, 0-7750-2775-6

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...