.

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ (ชุมพร)

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ เป็นโครงการตามพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองชุมพร ตั้งอยู่บนเส้นทางชุมพร ทุ่งวัวแล่น เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางคลองหัววัง พระนางตาก มีพื้นที่ 3000 ไร่ หนองใหญ่เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ และคลองชลประทาน มีต้นไม้ร่มรื่น รอบๆ อ่างเก็บน้ำเงียบสงบ เป็นที่อยู่ของนก และพื้นที่ชุ่มน้ำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7751-1551, 0-7750-3975

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...