.

เนินทราย (ชุมพร)

“แนวสันทรายบางเบิด” อยู่ตอนเหนือของจังหวัดชุมพร เป็นสันทรายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร สันทรายสูงสุดประมาณ 20 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ไม่มีการศึกษามากนัก จากการศึกษามามีการเสนอแนะว่า สันทรายเกิดจากลมที่พัดแรงเอาทรายมาทับถมกันสูง

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...