.

เกาะง่ามน้อย (ชุมพร)

เกาะง่ามน้อยเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับเกาะง่ามใหญ่ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยหินที่ปกคลุมไปด้วยปะการัง ด้านบนเกาะมีรังนกแอ่นกินรัง นักดำน้ำจะพบปลาสิงโต เต่า และหอยเบี้ย มีดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนอินเดียนแดง เม่นทะเล บางครั้งอาจมีกระแสน้ำบ้าง

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...