.

ผ้ายกเมืองนคร บ้านมะม่วงปลายแขน (นครศรีธรรมราช)

โรงทอผ้าแห่งนี้เป็นโรงทอผ้าแห่งแรกของเมืองนคร ได้มีการทำสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลากว่า 20 ปีมาแล้ว ผ้าที่ทอเป็นลายสมัยโบราณ ได้มีการหยิบยืมผ้าสมัยโบราณจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อศึกษาลาย และดำเนินการทอตามลายสมัยโบราณ เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว วันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. หยุดวันอาทิตย์ เบอร์โทร. คุณละออง บัวเพชร 087-4680033

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...