.

วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมืองคอน เทพเจ้าแห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนมีความเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้เป็นสุข เป็นสุข วัดธาตุน้อยจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวผู้มีศรัทธาจะต้องไม่พลาด ที่จะมากราบ สักการะ ขอพร เพื่อให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...

  • ศาลหลักเมืองชุมพร

    อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญุตาแก่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน และเป็นที่สิงสถิตของเทพผู้คอย...