.

สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรือ วัดธารน้ำไหล จังหวัดสุราษฏร์ธานี คือทางเลือกของนักเดินทางสายธรรมะอย่างแท้จริง ก่อตั้งโดยพระเงื่อม อินทปัญโญ หรือ“ท่านพุทธทาส” สถานปฏิบัติธรรมอันสงบเงียบ รอบบริเวณร่มรื่น ใกล้ ๆ มีสวนรุกขชาติเขาพุทธทอง ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ไว้มากมาย เหมาะสำหรับการเข้ามาฝึกจิต เจริญภาวนาและปฏิบัติธรรม เป็นแหล่งแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ และศึกษาธรรมที่คนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถเข้ามาเรียนรู้ คติธรรม หรือชมภาพศิลป์ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลอง ภาพหินสลัก

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...

  • ศาลหลักเมืองชุมพร

    อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญุตาแก่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน และเป็นที่สิงสถิตของเทพผู้คอย...