.

บัวผุด (สุราษฎร์ธานี)

ความงามของธรรมชาติแปลกตาอีกอย่างที่จะพบเห็นได้ที่สุราษฎร์ธานีคือ “บัวผุด” หากมีเวลาอีกนิด ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกหน่อย นี่คือสวรรค์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง เพราะความมหัศจรรย์ของรูปทรง สีสันของดอกบัวบนบกที่บานโดดเด่นอวดสีสดใส ลวดลายแปลกตา ทรงคล้ายกระโถน มีกลีบดอก 5 กลีบ ตรงกลางมีเกษรคล้ายเกษรดอกบัว มักพบในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย และคาบสมุทรมลายู บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก ถือเป็นดอกไม้ที่ต้องอนุรักษ์ เพราะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...