.

เขาอกทะลุ (พัทลุง)

เป็นเขาที่ตั้งตระหง่านใจกลางเมืองพัทลุง ความน่าสนใจของที่นี่คือเรื่องเล่าที่บอกว่าเกิดจากการทะเลาะกันระหว่างเมียหลวงและเมียน้อย โดยเมียน้อยใช้สากตำข้าวกระทุ้งเข้าที่อกของเมียหลวงจนทะลุ ส่วนเมียน้อยถูกเมียหลวงใช้กระสวยทอฟ้าฟาดเข้าที่หัวจนแตก และตายตกไปตามกัน กลายเป็นภูเขาทะลุและเขาหัวแตกที่อยู่ใกล้ๆ กันนั่นเอง ใครอยากพิสูจน์เรื่องราวว่าทะลุอก หรือหัวแตกอย่างไร ต้องไปดูให้เห็นกับตา ทั้งนี้ “เขาอกทะลุ” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ การเดินทางต้องใช้ความอดทนพอสมควร แต่ระหว่างทางก็สามารถแวะพัก ณ จุดชมวิว ก่อนจะขึ้นไปมองบริเวณอกทะลุลงมายังพื้นดินที่ท้าทาย ชวนหวาดเสียวไม่น้อย ตรงจุดนี้ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามแบบพาโนรามาของเมืองพัทลุง และพลาดไม่ได้กับการถ่ายภาพหรือเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึก เพราะที่นี่ยังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงอีกด้วย

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...