.

บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็น เขาชัยสน (พัทลุง)

`นับเป็นสถานที่พักผ่อนที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศขุนเขา เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นครอบครัว อยู่บริเวณเชิงเขาชัยสน ที่บริเวณหน้าผาเชิงเขาชัยสนเป็นที่ตั้งของธารน้ำเย็น ซึ่งตกแต่งให้เป็นสวนพักผ่อน มีครอบครัวนิยมพาบุตรหลานมาเที่ยวเล่นมากมาย เลยไปอีกประมาณ 300 เมตร จะเป็นบ่อน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ประชาชนเชื่อกันว่าเป็นแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้รักษาโรคบางอย่าง การเดินทาง สามารถเดินทางจากตัวจังหวัดไปทางใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 25 กิโลเมตร เมื่อถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 47 (บ้านท่านางพรหม) จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4081 ถึงอำเภอเขาชัยสน ประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณถนนสุขาภิบาล ซอย 2 ติดที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน เป็นถนนลูกรัง เลี้ยวแยกขวามืออีกประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงหน้าผาเขาชัยสน เขตบ่อน้ำร้อนเป็นที่ตั้งของสวนพักผ่อน ประมาณ 300 เมตรถัดมาคือวัดบ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อนเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคบางอย่างได้`

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...