.

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย (พัทลุง)

สัมผัสธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งแรกของไทย อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยพืชพรรณและสัตว์ต่างๆ ทั้งที่เป็นสัตว์น้ำและสัตว์ป่า สัมผัสกับวีถีชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีชื่อในการผลิตเสื่อกระจูด สินค้า OTOP ของชาวทะเลน้อย พร้อมกับการพักผ่อนกับกิจกรรมการล่องเรือชมความงดงามของดอกบัวบานสะพรั่ง ชมนกน้ำนานาชนิด ควายน้ำ สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวประมง ชมการยกยอยักษ์ และจุดชมพระอาทิตย์ตกบนสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สินค้าท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • วัดธาตุน้อย (นครศรีธรรมราช)

    สถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุ และสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระผู้เป็นดั่งเทวดาเมื...

  • สวนโมกขพลาราม (สุราษฏร์ธานี)

    นักท่องเที่ยวสายบุญ ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการเจริญสติภาวนา สวนโมกขพลาราม หรื...

  • นมัสการพระพุทธนิโรคันตรายฯ (พัทลุง)

    “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” เป็นพระพุทธรูปประจำทิศใต้ และปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหว...